GDPR - Personuppgifter | Abecita

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Abecita AB behandlar personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den typ av personuppgifter som samlas in av Abecita AB beror på vilka tjänster du nyttjar. I samband med registrering och beställning så uppger du namn, adress, e-post, mobilnummer och personnummer. När du använder dig av Abecita AB:s webbplats samlar Abecita in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.

Varför och när samlar vi in personuppgifter om dig?
I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Du ombeds lämna uppgifter om sig själv när du registrerar dig för att genomföra köp hos oss. Abecita AB samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:

a) För att kunna fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss när du lagt en beställning på abecita.com. Som kund till oss får du e-post rörande din order och betalning. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor, se här.

b) För att marknadsföra oss via e-post i form utav nyhetsbrev eller utskick baserad på dina tidigare inköp. Detta om separat samtycket givits. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Avregistering kan enkelt ske via en länk i e-postmeddelandet eller direkt på abecita.com. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

c) För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter. Detta förutsatt att du besökt abecita.com och inte motsagt dig marknadsföring från oss.


Vem har tillgång till uppgifterna?
Abecita AB överför och överlåter endast information till samarbetspartners där vi har ett kontrollerat samarbete och giltigt biträdesavtal samt till bolag inom samma koncern.

Hur länge sparas informationen?
Abecita AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är relevant eller tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vid inaktivitet rensas dina uppgifter efter 3 år.

I enlighet med GDPR (General data protection regulation) har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos Abecita AB. Begäran görs skriftligen till Abecita AB, Box 646, 501 13 Borås, Sweden

Om registrerade uppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa rättade.